Adı Soyadı: Cengiz Çetin

Doğum Tarihi: 15.08.1969

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Klasik Arkeoloji Ankara Üniversitesi 1991
Y. Lisans Klasik Arkeoloji Ankara Üniversitesi 1995
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Klasik Arkeoloji Ankara Üniversitesi 2003

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Siyah Figür ve Kırmızı Figür Yunan Seramiği Üzerinde Hieros-Gamos (Kutsal Evlilik) Tasvirleri

Doktora Tez Başlığı: Magnesia ad Maeandrum Artemis Tapınağı Altarı Altyapısı ve Çevresiyle İlişkisi

Görevler:

Görev Unvanı

GÖREV YERİ

Yıl
Uzman Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu 1994-2004
Öğr. Gör.  Dr.  Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu 2004-2016
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü 2016-Devam ediyor

Projelerde Yaptığı Görevler :

Uluslararası Projeler:

Proje Adı Görev Yılı
Zeugma A Terası Duvar Resimleri Kaldırma Projesi,  Zeugma-Gaziantep Yardımcı Yönetici 2000
Kıbrıs-Girne Kalesi Arkeolojik Koleksiyonunun Koruma ve Durum Tespiti Projesi Yardımcı Yönetici 2005
Kıbrıs-Girne Kalesi İkona Koleksiyonunun Koruma-Durum Tespiti ve Depo Düzenleme Projesi Yardımcı Yönetici 2006
Sagalassos Antik Kenti Arazi Konservasyon Projesi, Ağlasun, Burdur, Yardımcı Yönetici 2005-2007
Sagalassos Kazısı Arazide Arkeolojik Koruma Projesi Yardımcı Yönetici 2008-2012

 

 

Ulusal Projeler

Proje Adı Görev Yılı
Knidos Duvar Resimleri Konservasyon Projesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Ekip Üyesi 1996
Knidos Duvar Resimleri Konservasyon Projesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Ekip Üyesi 1997
Acem Höyük Arkeolojik Kazılarında Bulunmuş Assur Ticaret Kolonileri Dönemine Ait Ahşap Kapının Kaldırılması, Konservasyon ve Restorasyon Projesi Yardımcı Yönetici 2000
Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazıları A Terasına Ait Duvar Resimlerinin Konservasyon-Restorasyon Projesi Yardımcı Yönetici 2000-2001
Erythrai Kazısı Cennettepe Mozaikleri Durum Tespiti Yardımcı Yönetici 2010
5 Şubat 1920-9 Mayıs 1923 Yılları Arasında Yayınlanmış, 5 Cilt Halinde Öğüt Gazetelerinin Koruma-Onarım Çalışması (Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi) Araştırmacı 2011-2012

Katıldığı Arkeolojik Kazılar:

Kazı Adı Görev Yılı
Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında yapılan Menderes Magnesiası (Meagnesia ad Maeandrum) Antik Kenti Arkeolojik Kazıları Ekip Üyesi 1989-1991
Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında yapılan Seleukeia Sidera Kenti Arkeolojik Kazıları Asistan Arkeolog 1993
Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında yapılan Menderes Magnesiası (Meagnesia ad Maeandrum) Antik Kenti Arkeolojik Kazıları Asistan Arkeolog 1993-1997
Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında yapılan Menderes Magnesiası (Meagnesia ad Maeandrum) Antik Kenti Arkeolojik Kazıları Asistan Arkeolog 1999-2002
Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında yapılan Menderes Magnesiası (Meagnesia ad Maeandrum) Antik Kenti Arkeolojik Kazıları Asistan Arkeolog 2004
Prof. Dr. Marck Waelkens başkanlığında Belçika-Louven Katalik Üniversitesi tarafından yürütülen Sagalassos Kazıları Koruma Uzmanı 2005-2012

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü 2005-2007
Bölüm Başkanı Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü 2007-2009
Bölüm Başkanı Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü 2009-2011
Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu 2011-2015
Müdür Vekili Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu 2015-Devam ediyor
Yüksekokul Kurul Üyesi Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu 2007-2011
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu 2011-Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 2015-Devam ediyor

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

     ICCM ( Uluslararası Mozaik Konservasyonu Komitesi)

     IIC

     Arkeologlar Derneği Üyeliği

     Müzeciler Derneği Üyeliği

Son iki yılda verdiği önlisans dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011 Bahar BRK 158 Arkeoloji I 2 0 37
BRK 166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar 3 0 32
2011-2012 Güz BEK157 Arkeoloji 1 /BRK 157 Arkeoloji I 2 0 44
BEK159 Mesleki Teknik Resim / BRK 159 Mesleki Teknik Resim 0 4 50
Bahar BEK 158 Arkeoloji 2 / BRK158 Arkeoloji II / 2 0 27
  BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar / BRK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar 2 0 30
2012-2013 Güz BEK159 Mesleki Teknik Resim / BRK 159 Mesleki Teknik Resim 0 4 45
BEK 265 Taş koruma ve Onarımı 1 /BRK 265 Taş koruma ve Onarımı I 2 2 12
BEK 277 Duvar Resimleri Koruma ve Onarımı 1 / BRK 273 Duvar Resimleri Koruma ve Onarımı I 2 2 13

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Y.S. Şener, B. Eskici, C. Çetin, “The Zeugma Wall Paintings Study and Recovery of the Roman Decorations”, Proceedings of Dutch Archaeological and Historical Society Volumes 39 (2006-2007), (Ed.J.M. Kelder, J.P. Stronk, M.D. de Weerd), Amsterdanm 2008, 171-188 pp. (SCI-Expanded)

A2. C. Çetin, “Kültür Varlıklarını Koruma Eğitimi: Türkiye Yükseköğretimindeki Yeri ve Önemi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Vol.1, Sayı:1 (Özel Sayı), 2012, 241-250 pp.

A3. C. Çetin, “Isparta Müzesi’ne Ait Bir Grup Tunç Silah Hakkında Değerlendirme”, OLBA XXIII 2015, 111-152 (Art and Humanities Citation Index)

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. B. Eskici, Y.S. Şener, C. Çetin, “Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazıları A Terasına Ait Duvar Resimlerinin Restorasyon-Konservasyonu”, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2001, 109-118 pp.

B2. C. Çetin, “Zeugma A terası Duvar Resimlerinde Yapım Tekniğine Yönelik Tespitler”, Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004, Gaziantep 2006, 39-42 pp.

B3. C. Çetin, “Foundation Structure of the Altar of Artemis at Magnesia ad Maeandrum”, SOMA 2007 Proceeding of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University 24-29 April 2007 (Ed. Ç. Ö. Aygün), BAR International Series 1900, Oxford 2009, 33-41 PP.

B4. C. Çetin, “Preventive Conservation as Part of Archaeology Education in Turkey”, SOMA 2008 Proceeding of the XII Symposium on Mediterranean Archaeology, Eastern Mediterranean University Famagusta North Cyprus, 5-8 March 2008 (Ed.H. Oniz), BAR International Series 1909, Oxford 2009, 29-34 PP.

B5.  H. Kökten, C. Çetin, “Transformation from Chaos to Knowledge: A Collaboration fort he Sake of Cultural Heritage”, Conservation and the Eastern Mediterranean Contributions to the Istanbul Congress 20-24 September 2010, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London, 2010, 147-151 pp.

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Y.S. Şener, C. Çetin, ”La Depose des Peintures Murales”, Zeugma II: Peintures Murales Romaines, (Sous la Direction d’Alix Barbet), Institut Français d’études Anatoliennes-Georges Dumezil Paris, De Boccard 2005, 229-235 pp., Fig.121-126, Pl.36

C2C. Çetin, “Tecniques D’Elaboration des Peintures Murales de Zeugma”, Zeugma II: Peintures Murales Romaines, (Sous la Direction d’Alix Barbet), Institut Français d’études Anatoliennes-Georges Dumezil Paris, De Boccard 2005, 241-247 pp., Fig.130-139, Pl.19-30

C3. Y.S. Şener, B. Eskici, C. Çetin, “La Restauration des Peintures Murales”, Zeugma II: Peintures Murales Romaines, (Sous la Direction d’Alix Barbet), Institut Français d’études Anatoliennes-Georges Dumezil Paris, De Boccard 2005, 235-240 pp., Fig.127-129, Pl.28-29

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1C. Çetin, “Anadolu Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 46 Sayı 1, Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi 2006, 189-210 pp., [Bu dergi MLA (Modern Language Association of America) İnternational Bibliography’de yer almaktadır]

D2. C. Çetin, “Sütunlu-Avlulu Altarlarda Altyapı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarh-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 47 Sayı 2, Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi 2007, 27-47 pp., [Bu dergi MLA (Modern Language Association of America) İnternational Bibliography’de yer almaktadır]

D3.  C. Çetin, “Türk Düğün Adetleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarh-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 48 Sayı 2, Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi 2008, 111-126 pp., [Bu dergi MLA (Modern Language Association of America) İnternational Bibliography’de yer almaktadır]

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  C. Çetin, “Antik Yunan ve Roma Uygarlıklarında Silah ve Silah Teknolojisi”,  6. Müzecilik Seminerleri, 25-27 Eylül 2002, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Askeri ve Kültür Sitesi Harbiye-İstanbul, 129-134 pp.

E2. C. Çetin, “Türkiye’de Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Ön Lisans Eğitim Programlarının Uluslararası Etik Kurallar ve Standartlar Açısından Değerlendirilmesi”, UMÇÖS 2012: Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu 13-15 Haziran 2012, Nevşehir 2012, 109-114 pp.

 

  1. Diğer yayınlar :

F1. C. Çetin, “Antik Çağda Kurban, Yüzlük Kurban ve Altar”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı 6, 2006, 87-98 pp.

F2.  C. Çetin, “Antik Çağda Hieros-Gamos Ritüeli”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı 6, 2006, 99-110 pp.

F3.  C. Çetin, “Antik Çağda Evlilik Törenleri”, Evrensel Kültür, Sayı:114, Haziran 2001, 58-61

F4. Ş.Y. Selçuk, B. Eskici, C. Çetin,  “The Conservation and Restoration Projectof Wall-Paintings Uncovered from Zeugma Rescue Excavation (Sector A),Plafond et Voutes a L’epoque Antique, Actes du VIIIe Colloque international de l’Association Internationale Pour la Penture Murale Antique (AIPMA), 15-19 mai 2001 Budapest – Veszprem, 405-406 pp.(Poster)