Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.07.2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararı ile Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Fakültemizin kurucu dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan’ın yerine atanmış olup görevine başlamıştır.

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel (CV)