Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, hocaları tarafından ilki düzenlenen kolokyumda, bölüm öğretim üyelerinin yönettiği ve ekip üyesi oldukları koruma projeleri ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. 25 Mayıs 2018 Cuma günü, 10.00-15.30 saatleri arasında yapılan kolokyum, bölüm öğrencileri ve alanla ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.