Bahar 2018 Seminerleri kapsamında, Bilimsel Araştırma Projesi olarakta yürütülen  “Mirasına Sahip Çık” ana başlığıyla “Köylü El Sanatları Koleksiyonunun Oluşturulması” konulu  panel gerçekleştirildi. Panel 20 Mart Salı günü saat 10:00′ da Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seminer Salonunda yapıldı.

                    Yüksek Ziraat Enstitüsünün, 1930’lu yıllarda eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde yapılan el sanatları belirlenmiş akademisyenler ve öğrenciler alan araştırmaları yaparak çeşitli yörelerden farklı dokumalar ve giyim elemanları toplamış, ayrıca el sanatlarına ilişkin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bu ürünler, bugün Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde projenin materyallerini oluşturmaktadır.

                    Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait olan 41 ürün, Yüksek Ziraat Enstitüsü plakası bulunmayan ancak o döneme ait olduğu düşünülen 98 dokuma,  Karadeniz bölgesine ait yaklaşık 118 ürün koleksiyon kapmına alınmıştır.

                      Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurumsal tarihi de göz önünde bulundurularak bu tekstillerin somut ve somut olmayan kültürel miras bağlamında değerlendirilebilmesi ve yakın gelecekte bir müze bünyesinde toplanması amacıyla “Ankara Üniversitesi Köylü El Sanatları Koleksiyonunun Oluşturlması” adlı proje geliştirilmiştir. Zirai Sanatlar Kürsüsü ile başlayıp bugüne kadar Türkiye!nin çeşitli yörelerinden toplanmış tekstiller, öğrencilerin yaptıkları dokumalar, diğer el sanatları ürünlerinden oluşan bu koleksiyona bilimsel metotlarla önleyici koruma uygulamak ve depolama koşullarını iyileştirmek bu çalışmanın bu çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır.

                       Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü tarafından yürütülen projede YZE plakalı (Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait olduğu belirtilen YZE plakalı ürünler), A grubu (Üzerinde YZE plakası bulunmayan ancak o döneme ait olduğu düşünülen dokumalar ) B grubu (Karadeniz Bölgesinde ait dokuma ve el sanatı ürünler) ürünler derlenerek, önleyici koruma süreçleri gerçekleştirilmiş ve envanter kayıtları oluşturulmuştur. Ziraat Fakültesi Müzesi 10. yıl etkinlik programı kapsamında sergi tasarımı gerçekleştirilmiş ve YZE, A ve B grubuna ait tekstillerden seçili ürünler katolog haline getirilmiş ve Fakülte ‘nin koleksiyonunu oluşturmaktadır.