Bahar 2018 seminerleri,  29 Mart 2018

Prof. Dr. Tunç Sipahi,  “Hititlerde dans- müzik ve günümüze yansımaları” Semineri

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi     Prof.Dr. İ. Tunç Sipahi, Fakültemiz Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Bahar 2018 Seminerleri kapsamında  “Hititlerde dans- müzik ve günümüze yansımaları” konulu seminer verdi.

Prof.Dr. Sipahi, Hitit tarihi ve medeniyeti üzerine yaptığı araştırmalarla birlikte son dönem kazılarda çıkarılan eserler üzerine yapılan inceleme ve bulguları da aktardı. Arkeolojinin yanında Müzik, Antropoloji, Sosyoloji gibi bir çok akademik alanda heyecan uyandıran Hüseyindede, Eskiyapar kazılarında çıkan eserlerdeki müzik, dans ve kültürel kabartmaların anlamlarını ve içeriklerini ilk kez  Güzel Sanatalar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileriyle paylaştı.

Eserler üzerinde bulunan kabartmalarda geçen çalgı aletleri, seremoniler, oyunlar ve Hitit Kültüründeki önemini de gösteren bu kabartmaların, günümüzdeki uygulamaları müzik aletlerindeki izleri, benzerlikleri ve halen halk oyunlarına geçen izlerini ve değerlendirmelerini de yorumladı.

Prof.Dr. İ. Tunç SİPAHİ, Niğde Pınarbaşı Höyük Kazısı 1982 – Halen,  Niğde Köşk Höyük Kazısı 1983 – Halen , Kayseri Kültepe Kazısı 1984-2004, Tokat Maşathöyük Kazısı 1984 – Halen , Kayseri Karakuyu Hitit Barajı Kazısı 1988-89 kazı araştırmalarına katılmıştır.

Ayrıca Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması   1996-2012 (Tayfun Yıldırım’la),  Hüseyindede Kazısı 1997-2003 (Tayfun Yıldırım’la), Fatmaören Kazısı 2003-2004 Boyalı Höyük Kazısı 2004-2008 Eskiyapar Kazısı  2010-Halen Kazı Başkanlıklarını yapmış ve halen devam etmektedir.

Prof.Dr. İ. Tunç SİPAHİ hakkında.