Bahar 2018 Seminerleri kapsamında Sayın Uğur Genç “Yurtdışı Örnekleriyle E.C.C.O. Bağlamında Konservatör-Restoratörlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” konulu seminer verdi. Seminer 19 Mart 2018 pazartesi günü 14:30 da Güzel Sanatlar Fakültesi Seminer Salonunda yapıldı.

Uğur Genç, Konservatör ve Restoratör Organizasyonları Avrupa Federasyonu (E.C.C.O.) Meslek İlkelerini uygulama örnekleriyle  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerine bilgi  ve deneyimlerini aktardı.

Uğur Genç

              İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Türk Sanatı yüksek lisans programında eğitimini sürdürmüş ve 2009 yılında “Haliç Zinciri Problemi” başlıklı tezini tamamlayarak 2010 yılında “Haliç Zinciri” kitabını yayımlamıştır. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanarak İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı’nda göreve başlamış, metal eserlerin konservasyon çalışmalarının yanı sıra disiplinler arası işbirliklerin oluşmasında ve mesleki çalıştayların düzenlenmesinde emek vermiştir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel etkinlikte yer alarak metal eserlerin konservasyonu ile arkeometrik tekniklerle incelenmesinde uzmanlaşmaya yönelmiştir. ICOMCC (Committee of Conservation)i Kültürel Mirasın Dostları (KÜMİD), Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Azerbaycan Miras Derneği üyesi, İtalyan YOCOCU (Youth in Conservation of Cultural Heritage) birliği Türkiye temsilcisidir. 2017 yılı Kasım ayından itibaran Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’ında görev alarak Gazi Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma Doktora programında öğrenimini sürdürmektedir.