Raporlar (Değişik 07/04/2015 tarih ve 410/3475 sayılı Senato Kararı/ Değişik 30/04/2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı)

– Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi polikliniklerinden yabancı uyruklu öğrenciler için verilen raporlar,

– Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtasıyla gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğe sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden (Örneğin Başkent Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA),Ufuk Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi vb.) alınan onaylı raporlar kabul edilir. (Bunların dışında alınan sağlık raporları kabul edilmez.)

– Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavına girme hakları için rapor bitimi tarihinden en geç 5 (Beş) iş günü içinde Dekanlığa dilekçe ile başvururlar. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

– Öğrencilerin vermiş oldukları sağlık raporları derslerinin devamına sayılmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 25/5”).