Komisyon Üyeleri
Prof.Dr. Kafiye Özlem ALP (Başkan)
Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU
Öğr.Gör.Simin ŞAY
Arş.Gör.Ahmet MANSUROĞLU

Burslar Komisyonu; öğrencilere burs ve/veya yardım sağlanmasında, burs ve/veya yardım alacak başarılı, fakir ve yardıma muhtaç öğrencilerin belirlenmesinde; Başarılı, fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere burs ve/veya yardım temin edilmesinde çalışmalar yapar. Ayrıca, burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirerek bunları Fakülte Yönetim Kurulu’na sunar.

  • Burs alma ölçütlerini belirlemek.
  • Her Öğretim yılı başında burs alma ölçütlerini gözden geçirmek.
  • Burs isteminde bulunan gereksinimi olan öğrencilerin seçimini adil ve titiz bir çalışma ile yapmak.
  • Öğrenci burs başvurularını burs alma ölçütleri doğrultusunda değerlendirerek karara bağlamak.
  • Her öğretim yılında burs almak üzere başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek.
  • Her öğretim yılı sonunda burs almakta olan tüm öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek.
  • Gerekli durumlarda öğrencilere tahsis edilen bursların devamına/kesilmesine karar vermek.
  • Burs veren kurum, kuruluş ve kişilerle iletişim kurmak.
  • Burs konusunda görülen aksaklıklar var ise aksaklıkların giderilmesi amacı ile gerekli önlemlerin alınması için stratejiler üretip her öğretim yılının sonunda Dekanlığa önerilerde bulunmak.
  • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen öğrenci burs olanaklarını araştırmak.