Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Bengü BATU ERTUNG (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Kozan UZUN
Öğr. Gör. Simin ŞAY
Arş. Gör. Ahmet MANSUROĞLU

Çevre ve Atık Komisyonunun görevi 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” mevzuatına dayanılarak fakülte atıklarının ayrılması için gerekli düzenlemeleri dekanlığa önermek ve uygulamaları organize ederek düzenli şekilde uygulanması sürecini takip etmektir.

Çevre Atık Komisyonunun Görevleri:

  • Tehlikeli kimyasallar, eğitim-öğretim ve hizmet birimleri ile fakülte atölye ve laboratuvarlarında oluşan atıkların, büro atıklarının, elektrikli ve elektronik atıkların çevre güvenliğine dikkat edilerek ayrıştırılarak atılması tüm süreçlere destek sağlaması süreçlerini düzenlemek.
  • İnsan sağlığı ve çevre için muhtemel tehlikeli atıkların kontrol altına alınmasını sağlamak.
  • Atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik öneriler getirmek.
  • Atık yönetim planı hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.