Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL (Dekan)
Tel: 0 (312) 316 4920 / 1730
E-posta: omeradiguzel@gmail.com
(Üye)
Müzecilik Bölüm Başkanı
Temel Eğitim Bölüm Başkanı
Tel: 0 (312) 316 4920 / 1730
E-posta:
Zeynep ERDOĞAN.-1 (2)Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN (Üye)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: 0 (312) 316 4920 / 1703
E-posta: zerdogan@ankara.edu.tr
Orhan AtakolProf. Dr. Orhan ATAKOL (Üye)
Fen Fakültesi
Tel: 0 (312) 212 6720 / 1149 - 1041
E-posta: atakol@science.ankara.edu.tr
Güzin YamanerProf. Dr. Güzin YAMANER (Üye)
Devlet Konservatuvarı
Tel: 0 (312) 316 60 00 / 1178
E-posta: guzinyamaner@hotmail.com
Cengiz ÇetinDoç. Dr. Cengiz ÇETİN (Üye)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: 0 (312) 316 4920 / 1705
E-posta: ccetin@ankara.edu.tr
Ayşe OkvuranDoç. Dr. Ayşe OKVURAN (Üye)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Tel: 0 (312) 363 3350 / 5109
E-posta: okvuran@education.ankara.edu.tr
Feryal SÖYLEMEZOĞLU (2)Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU (Üye)
Kültür Varlıklarını Onarım ve Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: 0 (312) 316 4920 / 1701
E-posta: fsoylemezoglu@ankara.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ayşem YANAR (Üye)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
Tel: 0 (312) 317 1340 / 1159
E-posta: ayanar@ankara.edu.tr
Şükrü GÜLFİDAN (Raportör)
Fakülte Sekreteri V.
Tel: 0 (312) 316 4920 / 1731
E-posta: gulfidan@ankara.edu.tr