• Ulusal ve uluslararası iş birliği protokolleri hazırlamak,
  • İlgili birimlerle karşılıklı mesleki alanda eğitimler düzenlemek