Üyelik İşlemleri                                            Jpeg   /    Word

Ödünç Verme İşlemleri                                Jpeg    /    Word

İade İşlemleri                                               Jpeg    /    Word

Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri             Jpeg    /    Word

Taşınır Kayıt ve Devir İşlemleri                   Jpeg    /    Word