Üyelik İşlemleri                                            Jpeg   /    Word
Ödünç Verme İşlemleri                                Jpeg    /    Word
İade İşlemleri                                               Jpeg    /    Word
Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri             Jpeg    /    Word
Taşınır Kayıt ve Devir İşlemleri                   Jpeg    /    Word