Faaliyetler Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Müzecilik Bölümü Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Toplumun Eğitim ve Bilgilendirilmesine Yönelik
Etkinlikler(Eğitim prog., sertifika prog., toplantı, konferans,çalıştay, seminer, kongre, atölye
10 5 20
Topluma Yönelik Sosyal, Sportif, Sanatsal
ve Kültürel Etkinlikler
11 6 31
Topluma Katkı Amaçlarıyla Kullanılan Dijital hesaplar (Web Sitesi, Sosyal Medya Hesabı, Yazılım, Aplikasyon, Farklı Dijital Platform veya Kanal) 2
Topluma sunulan, sanayi, tarım, sağlık, gıda vb.
alanlarda hizmetler
2
Toplumun kullanımına sunulmuş patent, nihai ürün, metot ve faydalı modeller 1