Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ (Başkan)
Prof.Dr. Cengiz ÇETİN
Doç. Dr. Ayşem YANAR
Öğr. Gör. Dr.İhsan METİNNAM
Arş. Gör. Gizem SİVRİKAYA
 • Fakülte tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınların (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı ve ders notlarının) içerik ve biçim bakımından bir standart hale getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenlemektir.
 • Yayınlar açısından gerekli düzenleme ve planlamaları yapar.  Basıma hazır olarak gelen eserleri inceler; eserlerin bilimsel niteliği ve eğitim öğretim ihtiyaçları açısından Fakülte tarafından yayımlanmasına uygun olup olmadığına karar verir.
 • Gelen yayın taslağının ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksirleri ya da diğer sınıflandırmalardan hangisine uygun olduğunu kararlaştırır.
 • Basılma sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir.
 • Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hakemli dergisinin işleyişi ve eserlerin yayınlanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi’ni;

 • Editör; Derginin genel yazı işlerini düzenleyen kişiyi, Editör yardımcısını/yardımcılarını seçer ve görevlerini belirler.
 • Hakem; Dergiye gelen malzemeler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman kişiyi, Özel sayı; Yayın kurulunun önerilerini dikkate alarak editörün belirlediği temada veya temalarda yayınlanacak dergi sayısını, Derginin yayın ilkelerini belirler ve bunlara uyulmasını sağlar.
 • Kitap; Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince yayınlanan kitapları tanımlar.
 • Derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarını belirler, dergiyle ilgili gelişmeleri takip eder ve karar alır.
 • Derginin en üstün bilimsel nitelikte ve zamanında yayınlanmasını sağlar.
 • Dergide devamlılığı ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlar.
 • Editör-Hakem-Yazar arasındaki iletişimi etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesini sağlar.
 • Dergiye uluslararası bir nitelik kazandırmak için gerekli her türlü çalışmayı yapar.