Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ayşem YANAR (Başkan)
Doç. Dr.  Ceren GÜNERÖZ
Dr. Öğr. Üyesi İhsan METİNNAM
Öğr. Gör. Dr.Gökhan KARAOSMANOĞLU
Arş. Gör. Hiranur GÜLTEKİN
  • Komisyon sistemin düzgün bir şekilde işlemesini ve zamanında tamamlanmasını sağlamak.
  • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve Bölüme iletmek.
  • Bölümler ve bölüm web sorumluları ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütmek.
  • Fakülte ve Bölüm web sayfasına ait içerik girişlerini yapmak.
  • Fakülte web sayfasına ait içerik güncellemelerini yapmak (duyuru ve sınav prog, fakülte kurulu tutanakları. vb gibi).
  • Fakülte web sayfasında yayınlanmak üzere Bölümlerden gelen duyuruları onaylamak.
  • Web sayfasının İngilizcesini hazırlamak.
  • Fakülteye ait sosyal paylaşım sayfasını (facebook, twitter) oluşturmak. Fakülte ve Bölümlerle ilgili duyuru ve haberleri bu sayfalar üzerinden iletmek. Bu sayfalara görüş bildirenlerin görüşlerini derleyerek Dekanlığa raporlamak.
  • Komisyon üyelerinin Web tasarım sertifika programına katılmasını sağlamak.
  • Çalışmalarına ait tüm veri ve dokümanı elektronik ortama geçirerek, bu bilgilerin güvenilir bir şekilde saklanmasını sağlamak.