GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI-SOYADI BİRİMİ  GÖREV. TARİH
Prof.Dr.Kafiye özlem ALP Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Öğretim Üyesi ve Bölüm
Başkanı
05.11.2021
Prof.Dr.İbrahim Tunç SİPAHİ Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Öğretim Üyesi
25.11.2019
Prof.Dr.Güzin YAMANER Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi 09.03.2019
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü Öğretim
Üyesi (Dekan Yardımcısı)
09.03.2019
Doç.Dr.Ceren GÜNERÖZ Müzecilik Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı 05.11.2021
Dr.Öğr.Üyesi Feryal
SÖYLEMEZOĞLU
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı 09.03.2019