Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN (Başkan)
Doç. Dr. Ayşem YANAR
Dr. Öğr. Üyesi Kozan UZUN
Öğr. Gör. Dr. Gökhan KARAOSMANOĞLU
Arş. Gör. Hiranur GÜLTEKİN
Arş. Gör. Zeynep YILMAZ
  • Staj komisyonu Fakültemiz Staj Yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur ve öğrencilerin yapmaları gereken staj işlemlerini yürütür.
  • Stajları koordine etmek.
  • Staj yeri için başvuruda bulunan öğrencilerin staj yerlerinin uygunluğuna karar vermek.
  • Staj işlemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 
  • Bölümler tarafından hazırlanan staj yönergelerini değerlendirerek, dekanlık onayına sunmak. 
  • Staj dosyalarını inceleyerek öğrencinin başarı durumunu değerlendirmek.