GSF- 2021-2022 Toplumsal Katkı Görselleri

 

Sanat Çalışmaları (Halka Açık Sergi, Konser, Panel vs.) Eğitim Çalışmaları (Kamu Kurumlarıyla ya da Halka Açık Gerçekleştirilen Atölye, Eğitim vs.)
Sergi 22 2
Panel 11
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında eğitim 1
M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İşbirliğinde Eğitimde Drama ve Dijital Tiyatro Çalışmaları 6
M.E.B’E BAĞLI OKULLAR TWINING PROJELERİNDE KATKI – 4 6
Oyuncak Müzesi ile bağlantılı çalışmalar 2 8
Konser 2
Arkeolojik Kazılarda Koruma ve Onarım Çalışmaları 5
Müzelere Gönüllü Danışmanlık Hizmetleri 4 2
Çalıştay 3
Radyo programı 1
YZE koleksiyonu web sitesinin erişime açılması Erişim adresi: gsf-yze.com