Komisyon Üyeleri

Doç.Dr.Cengiz ÇETİN (Başkan)
Öğr.Gör.Elif SARAÇ
Öğr.Gör.Simin ŞAY
Arş.Gör.Hiranur GÜLTEKİN
Arş.Gör. Zeynep YILMAZ
  • Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programlar yapmak.
  • Kütüphanenin faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için üniversitenin akademik ve idari personeli ile gerekli temasları yapmak, gereksinimleri belirlemek.
  • İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer her türlü kütüphane materyalini tespit ederek, tedariki için Dekanlığa bildirmek.
  • Yıpranma, kaybolma ve iade edilmeme sebebi ile temini mümkün olmayan materyallerin değerini tespit etmek ve bunların tahsil edilmesi ile ilgili konularda karar almak, zamanında iade edilmeyen materyalin günlük gecikme bedelini tespit etmek.