Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 03.04.1997 tarih ve 22953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.12.1996 tarihli 96/9184 sayılı Bakanlar Kurulu kararı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01/07/2015 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemizde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Müzecilik Bölümleri ile 13/04/2016 tarihli toplantısında Temel Eğitim Bölümü açılmıştır. 2547 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 8/a maddesi uyarınca Yükseköğretim Genel Kurulunun 24/12/2015 tarih ve 2015/86 sayılı Başkanlık Kararı ile Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN Fakültemiz Dekanlığına atanmıştır.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü lisans programına 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınmaktadır.