Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Bengü BATU ERTUNG (Başkan)
Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Nami Eren BEŞTEPE
Dr. Öğr. Üyesi İhsan METİNNAM
Öğr.Gör.Simin ŞAY
Arş.Gör.Gizem SİVRİKAYA
Arş.Gör.Hiranur GÜLTEKİN
Arş.Gör.Ahmet MANSUROĞLU
Sevgi USTA ENGİN

Kültür Sanat Tanıtım Komisyonu fakültede yer alan bölümlere göre yapılanmıştır. Bölümlerin sergi etkinlikleri komisyon üyeleri arasında yer alan ilgili bölümün öğretim öğretim üyeleri ve elemanlarının sorumluluğundadır. Bölüm sergi etkinlikleri sergiyi gerçekleştiren bölümün komisyon üyeleri tarafından organize edilecektir.

Kültür Sanat ve Tanıtım Komisyonunun görevi fakültenin düzenlediği bölümlerin ortak, karma sergi etkinliklerinde sergi kurulumunu organize etmek, gerçekleştirmek ve ilgili mecralarda duyurarak tanıtım yapmaktır. Sergi için gereken ihtiyaçları dekanlığa, fakülte sekreterliğine bildirmektir.  Komisyon bünyesinde gerçekleştirilecek ve gerçekleştirilmiş olan etkinlikler komisyonun alt bölümü olan Tanıtım Birimi tarafından ilgili mecralarda duyurulur.

Sergi Organizasyonunun Kapsamına Giren Görevler:

 • Komisyon faaliyetlerini ve yıllık takvimi belirlemek amacıyla toplantı gerçekleştirmek.
 • Sergi etkinlikleri öncesi toplantı gerçekleştirmek ve görev dağılımlarını belirlemek. Toplantı kararlarını tutanakla belgeleyip(yazılı, görsel) arşivlemek.
 • Sergi mekânını ve tarih aralığını belirleyerek dekanlığa mekân talebini iletmek.
 • Sergi mekânında sergileme için gereken yüzeyleri belirleme ve ihtiyaçları dekanlığa iletmek.
 • Sergi katılımcıların çalışmalarını göndermesi için duyurmak ve çalışma gönderim takvimini belirlemek.
 • Sergi etkinliğine katılmayı talep eden katılımcıların ve eser listesini oluşturma.
 • Sergide yer alacak çalışmaların sergi etiketlerini hazırlamak.
 • Davetli ve/veya karma sergiler için sergi şartnamesi hazırlamak.
 • Davetli sergilerde etkinliğine kurum dışından davet edilecek sanatçıların katılımcı listesini oluşturmak ve davet etmek.
 • Davet edilen sanatçıların eserleri, pratikleri fakülte ve sergi mekânına geldiğinde muhafaza edilecek alanı belirlemek. Eserlerin sergi mekânına taşınma zamanını fakülte sekreterliğine bildirdirmek. (araç ayarlanması, çalışmaların taşınması için görevli ayarlanması)
 • Eserlerin taşınması için araç gerektiğinde fakülte sekreterliğine bildirmek.
 • Davetli, kurum dışından katılımcıların gönderdiği paketli çalışmaların güvenli şekilde açılması ve sergi bitiminde eser sahibine geri gönderim paketlenmesi süreci için asistanları görevlendirmek.
 • Davetli ve Kurum dışından katılımcıların eserleri ile katıldığı etkinliklerde eserlerin fakülteden geri gönderimi için kargo firmaları ile iletişime geçilmesi talebini fakülte sekreterliğine bildirmek.
 • Sergi duyurusu için afiş, davetiye ve sergi katılım belgelerini hazırlatmak.
 • Sergi sürecinde mekânda görevlendirilecek olan asistanların görev takvimini oluşturmak.
 • Sergi duyurularının fakültenin web sayfası ve sosyal medya platformlarında yapılmasını bildirmek. Davetiye, afiş, fotoğraf vb materyalleri web komisyonuna iletmek.
 • Komisyon bireysel sergileri organize etmekten sorumlu değildir.
 • Komisyon sergiye asma gereçleri eksik ve sergi mekânı için uygun olmayan şekilde gönderilen çalışmaların asma ve yerleştirme düzeneklerini ayarlamaktan sorumlu değildir.
 • Sergi katılımcıları eserleri ile ilgili seçmiş oldukları sergileme yöntemi ve aracın temininden bireysel olarak sorumludur. Bu tür araçların temini komisyonun görevi değildir. ( Her tür teknolojik teknik araç, video, tv, monitör, enstelasyon için gereken malzemeler vb)
 • Kültür Sanat ve Tanıtım Komisyonu Sergilerde yer alan çalışmaların doğurabileceği olası yasal sorunlardan sorumlu değildir. Eser sahibi katılımcılar etkinliğe katıldıklarında eserlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir yasal problemin sorumluluğunu almayı bireysel olarak kabul etmiş olurlar.
 • Sergi açılış kokteyli için gerekli ihtiyaçları (kokteyl masası, örtü, yiyecek, içecek) fakülte sekreterliğine bildirmek.

Tanıtım Birimi Görevleri:

-Komisyon bünyesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri ilgili mecralarda( Fakülte web sayfası, sosyal medya hesapları, Ankara Üniversitesi yayın organları)nda duyurmak.

– Komisyon tarafından gerçekleştirilmiş olan etkinliklerin haber metnini hazırlamak.

– Etkinlik açılışlarının fotoğrafla belgelenmesini sağlamak.

– Komisyon bünyesinde gerçekleştirilmiş olan etkinliklerin haber metin ve fotoğraflarını fakülte web sayfası, sosyal medya hesapları ve Ankara Üniversitesi yayın organlarında duyurulmasını sağlamak. Yetkili kişilerle iletişim kurarak belgeleri iletmek.

– Fakülte tanıtım broşürünü güncelleme ve dekanlığa iletmek.