Komisyon Üyeleri

Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU (Başkan)
Öğr.Gör.Dr.Gökhan KARAOSMANOĞLU
Öğr.Gör.Elif SARAÇ
Arş.Gör.Zeynep YILMAZ
  • Engelli öğrencilerimizin akademik ve idari personelimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.
  • Fakültede öğrenim gören engelli öğrencilerin ve birimimizdeki akademik ve idari personelin Üniversitedeki hizmetlere ve olanaklara eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak ve çözüm üretmek.
  • Engelli öğrencileri kayıt aşamasından itibaren yakından takip edip, kedilerine mezuniyet sonrasına kadar her türlü ilgi ve desteği vermek.
  • Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirmek; seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.
  • Engelli öğrencilerin eğitim, öğretim ve kültürel etkinliklerden, bağımsız olarak yararlanabilmeleri ve çalışma yaşamına en yüksek verimlilikle katılabilmelerini engelleyen Ortak kullanıma ait binaları (kafeterya, kütüphane, sağlık merkezleri, yurtlar, derslikler vb.) engellilere uygun hale getirilmesi çalışmalarını yapmak.
  • Engelli öğrencilerin adil ve doğru biçimde ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması için sınavlarda gerekli düzenlemeleri planlamak, oluşturmak, geliştirmek için çalışmalar yapmak.
  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarını engellilere uygun hale getirilmesini sağlamak için projeler üretmek.
  • Engellerinden kaynaklanan sorunlarını (fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon, sosyal hizmetler vb.) danışabilecekleri birimlere yönlendirmek.
  • Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, ‘beceri ve yaklaşım geliştirme’ imkanı hazırlamak.