Doç. Dr. Ayşem YANAR Dekan Yardımcısı, toplumsal katkı koordinatörlüğü temsilcisi Güzel Sanatlar alanında araştırmalar, projeler ve iş birliklerinin yürütülmesi, kongre düzenleme çalışmaları.
Dr.Öğr.Gör. İhsan METİNNAM Birim temsilcisi, Güzel Sanatlar alanında araştırmalar, projeler ve iş birliklerinin yürütülmesi, kongre düzenleme çalışmaları.
Tüm akademik birimler Fakülte ve bölümlerin tanıtım etkinlikleri, Güzel Sanatlar alanında araştırmalar, projeler ve iş birliklerinin yürütülmesi, kongre düzenleme çalışmaları.
Yönetim Kurulu Yıllık faaliyetler kendilerine raporlanır. Görüş ve önerileri doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilir.
Danışma Kurulu Yıllık faaliyetler kendilerine raporlanır. Görüş ve önerileri doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilir.
Kısmi zamanlı öğrenciler  Uygun görüldüğünde projelerde görev alma, kütüphane vb. birimlerde çalışma.