Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Kafiye Özlem ALP (Başkan)
Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ
Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Nami Eren BEŞTEPE
Arş. Gör. Ahmet MANSUROĞLU

Eğitim Komisyonu; Eğitim ve Öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Eğitimle ilgili konuların çözümüne ve iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapar ve bu yolla eğitim kalitesini kalıcı olarak artırmayı hedefler. Ayrıca, Dekan ve Fakülte Yönetim Kurulunun isteği üzerine aşağıda belirtilen konularda görüş ve önerilerde bulunur, danışmanlık yapar.

  • Eğitim komisyonu eğitim birimlerinden gelen, bölüm/anabilim dalı açılması, öğrenci sayılarının belirlenmesi, fiziki imkânların eğitim faaliyetlerindeki yeterliliği vb. konularda çalışmalar yaparak görüş bildirmek.
  • Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki Güzel sanatlar eğitiminin, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlamak.
  • Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirip, Fakülte Kurulu’na görüşlerini sunmak.
  • Yatay geçiş başvurularında, öğrenci alımı için belirlenen ölçütleri değerlendirerek Fakülte Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak.
  • Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin/fakültelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak.
  • Eğitim alt yapısına ilişkin eksiklerin belirlenmesi ve giderilmesi yolunda öneriler geliştirmek.