Pdf formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayınız…

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ

 
                            Toplantı Tarihi           : 24/01/2019
                            Toplantı Sayısı            : 03
                                                         Karar-11 2019 yılında Fakültemizde uygulanması planlanan yurt içinde bilimsel etkinliklere katılım destek miktarları üst sınırlarının aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine “oybirliği” ile karar verildi.
                                   Prof. – Doç. –Dr. Öğr. Üyesi – Öğr. Gör. – Araş. Gör.

Gidilecek Yer Destek Miktarı
Yurt içi 750 TL (yolluk-yevmiye-konaklama+katılım ücreti)