• Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım, Müzecilik ve Sanat alanında araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek,
  • Araştırma ve kuramsal bilgi içeren yayınlar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek,
  • Akademik çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Disiplinlerarası çalışmaları bünyesinde yürütmek