Ankara Üniversitesinde Güzel Sanatlar Alanlarında Yardımcı Doçentliğe Atanma, Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atanma, Doçentliğe Atanma ile Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma İçin Başvuru Koşulları ve Adayda Aranacak Nitelikler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu