Lisans ve lisansüstü düzeyde yaratıcı gücünü, sezgilerini geliştirebilecek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini sanatsal ve bilimsel yöntemler ile gerçekleştirebilecek, estetik duyarlığa sahip, yetkin bireyler yetiştirmektir.