2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Faaliyetler

Makale Bildiri Kitap Kitap Bölümü Çeviri Kitap Proje Araştırma Atıf Sergi Çalıştay/Atölye Seminer
Uluslararası 8 18 4 1 1 17 24 1 2
Ulusal 23 6 2 10 3 6 142 25 8 8
Toplam 31 24 2 14 3 7 1 159 49 9 10

 

Pdf    / Word