Üniversitemizde öğrenci işleri iki ayrı birim halinde çalışır.

  • Rektörlük öğrenci işleri
  • Fakülte öğrenci işleri

Rektörlük Öğrenci İşleri

İlk kayıtlar, çift anadal başvuruları, yan dal başvuruları, yatay geçiş başvuruları, ilişik kesme, diploma  gibi işlemler rektörlük öğrenci işleri tarafından yürütülür. Bunun dışında fakülte birim sorumluları vasıtasıyla da fakültelerin öğrencilerle ilgili işleri yürütülür. Birim sorumluları fakülte öğrenci işleri birimlerinden yetki olarak daha üst konumda olup öğrencilerin eğitimleriyle ilgili bütün çalışmaları yürütürler.

Fakülte Öğrenci İşleri

Öğrencilerin, öğrenci belgesi, transkript gibi çeşitli belgeleri Rektörlük Öğrenci İşleri’ne kadar gitmesine gerek kalmadan alabilmeleri, ders ve sınav programlarının hazırlanması  ile  fakültemizde eğitimin  sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamaktır. Öğrenciler burs başvurularından, etkinlik taleplerine kadar her türlü başvurularını fakülte öğrenci işlerine yapabilecekleri gibi yönetmelikler, dersler, sınavlar ve eğitimle ilgili bütün konularda da bu birimimizden danışmanlık hizmeti alabilirler.