Lisans                         : 1986-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Yüksek Lisans : 1989-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Köy El Sanatları) Anabilim Dalı

Ankara ve Bolu illerinde üretilen esas sınıf tiftiklerin bazı fiziksel özellikleri ile kullanım şekilleri üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma

Doktora           : 1996-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Köy El Sanatları) Anabilim Dalı

Buldan dokumacılığı ve yörede üretilen düz dokumaların bazı özellikleri üzerinde bir araştırma

Yurtdışı görevlendirme: 05/02/- 25/09/2001 Cornell University College of Human Ecology, Department of Textile&Apparel