Komisyon Üyeleri

Doç.Dr.  Ceren GÜNERÖZ(Başkan)
Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU
Doç.Dr. Bengü BATU ERTUNG
Dr.Öğr.Üyesi Kozan UZUN
Dr. Öğr. Üyesi İhsan METİNNAM
Öğr.Gör.Elif SARAÇ
Arş.Gör.Hiranur GÜLTEKİN
 • Erasmus hareketliliği kapsamında, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirecek; Farabi programı kapsamında, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince, ülke içinde, kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütecek, Mevlana Değişim Programı kapsamında ise, öğrencileri ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun bilgilendirmek, yönlendirmek ve üniversitemiz ilgili birimi ile görüşme ve yazışmaları takip etmek bu komisyonun görevleridir.
 • Değişim hareketliliği kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak ve bu toplantılarının gündem ve mesajlarını öğrenci işlerine iletmek ve duyuru yaparak öğrencileri bilgilendirmek.
 • Öğrencileri ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun bilgilendirmek, yönlendirmek ve üniversitemiz ilgili birimi ile görüşme ve yazışmaları takip etmek.
 • Her bölüm koordinatörü bu programlar yoluyla hareketliliğe katılacak öğrencilerin öğrenim anlaşmalarını düzenlemelerine, bölüm koordinatörlüğü bazında yardımcı olmak. Öğrencilerin seçtiği derslerin fakültedeki/bölümdeki derslere uyumlu/denk olup olmadığını kontrol etmek.
 • Bölüm koordinatörlüğü bazında değişimden faydalanan ve dönüş yapan öğrencilerle ilgili bölüm koordinatörü tarafından gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapmak.
 • Bu programlar kapsamında fakültemize gelen ve giden öğretim üyesi ve öğrencilerin karşılaşabilecekleri, sorunların çözülmesine ve adaptasyonlarının sağlanmasına yardım etmek.
 • Uluslararası ve ulusal düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarını incelemek, öneriler geliştirmek ve fakülte öğretim elemanlarına gerekli duyuruları yapmak.
 • İkili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notlarının dönüşümünü gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne katkı vermek, ilgili yazışmaları yapmak, intibak işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Programlar kapsamında karşı taraftan alınan derslere ait doküman ve ders tanıtım formlarının teminini sağlamak ve arşivlemek (Mümkünse resmi onaylı, değilse öğrenci ile önceden görüşerek temin edilmesi).
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp Dekanlığa sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında Dekanlığa sunulur).
 • Program kapsamındaki duyuruları yapmak amacıyla web sayfasını daha etkin kullanmak.