Komisyon Üyeleri

Doç.Dr.Ayşem YANAR (Başkan)
Doç.Dr.  Ceren GÜNERÖZ
Öğr.Gör.Elif SARAÇ
Arş.Gör.Gizem SİVRİKAYA
Arş.Gör.Hiranur GÜLTEKİN
Arş.Gör.Hazal EVRUK
Arş.Gör.Ahmet MANSUROĞLU
Arş.Gör.Zeynep YILMAZ
  • UYUM 101 programının her yıl Eylül ayı başında güncellenmesi, görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesi.
  • Fakülteye yeni kayıt yaptıran ve farklı üniversitelerden Yatay Geçişle ve Meslek Yüksek Okullarından Dikey Geçişle gelen öğrencilerin uyumunu yapmak.
  • Erasmus ve Farabi programları için uyum programlarını yapmak.
  • UYUM101 Programı kapsamında etkinlikler planlamak.
  • UYUM 102 dersinin yürütülmesi için gerekli toplantılara katılmak.
  • MYU 302 dersi için düzenlenen toplantılara katılmak.
  • Her yıl UYUM derslerini yürütecek öğretim elemanlarını görevlendirmek.