Pdf olarak görüntülemek ve indimek için tıklayınız…
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ

               
               Toplantı Tarihi : 24/01/2019
                Toplantı Sayısı : 03
                                     Karar-12 2019 yılında Fakültemizde uygulanması planlanan yurt içinde bilimsel etkinliklere katılım destek ilkelerinin aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine “oybirliği” ile karar verildi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME İLKELERİ

1. Görevlendirmelerde, düzenleme kurulu ve bilim kurulu tanınmış bilim insanlarından oluşan, uluslararası geniş katılımla gerçekleşen, geleneksel hale gelmiş ve ayrıntılı hakem incelemesi olan kongreler tercih edilecektir.

2. Görevlendirmelerde öğretim elemanının kongre, konferans, seminer, sergi ve benzeri bilimsel ve sanatsal etkinliklere toplantılara katılımında tebliğ sunma (poster veya sözlü bildiri) aranır.

3. Bilimsel ve sanatsal etkinliklere izleyici olarak, oturum başkanlığı, kongre düzenleme kurulu üyeliği, sergi düzenleme kurulu üyeliği, kongre bilim kurulu üyeliği vb. katılımlarda maddi destek verilmez.

4. Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde sunulacak bildiri birden fazla öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ise sunum için sadece bir öğretim elemanına maddi destek verilir.

5. Bilimsel ve sanatsal etkinlik görevlendirmelerinde verilecek destek miktarları, Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6. Üniversite bünyesinde verilen kaynaklardan sadece birisinden yararlanabilir.

7. Bu destek ilkeleri 24/01/2019 tarihinden itibaren geçerlidir.