Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programından 2008 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Lisansüstü öğrenimini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bünyesindeki yaratıcı drama yüksek lisans programından 2011, güzel sanatlar eğitimi doktora programından 2017 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Sosyal adalet ve eğitimde drama ilişkisi, eğitimde drama yoluyla kültürel temas alanları yaratmak, eğitimde drama tarihi (öncüler, yaklaşımlar, gelenekler vd.) ve eğitimde drama araştırmalarında yöntembilim konuları çalışma alanları arasındadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde drama dersleri yönetmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası eğitimde drama kongresinde, seminerinde ve festivalinde katılımcı ya da eğitmen olarak yer almıştır. Eğitimde drama alanında etkinlik gösteren Çağdaş Drama Derneği ve IDEA’nın (International Drama Theatre and Education Association) yönetim kurullarında görev almış, 2015 yılında İsviçre’de gerçekleştirilmiş olan Avrupa Drama Buluşmalarında (EDERED) atölye eğitmenliği yapmıştır. 2020 yılının Ocak-Mart ayları arasında Almanya’nın Hannover kentinde Almanya Oyun ve Tiyatro Üst Birliği’nin (BAG Spiel und Theater) ve Hannover Üniversitesi’nin davetlisi olarak göçmenlerle kültürel temas odaklı drama, tiyatro çalışmaları yapmak amacıyla araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Özgeçmiş