Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Nami Eren BEŞTEPE (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Kozan UZUN
Arş. Gör. Gizem SİVRİKAYA
Fakülte Sekreteri Şükrü GÜLFİDAN
Ahmet ERTURAL

Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.