Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

Azerbaycan Halı Müzesi

Azerbaycan Ressamlar Akademisi

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Kazı ve Ören Yerleri, Müzeler