Fakültemiz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Ayben Kaynar Tanır, TÜBİTAK 2219-Doktora sonrası yurtdışı araştırma bursu ile “Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Toksik Olmayan (Non-Toxic) Baskıresim Atölyesi Kurulmasına Yönelik Yöntem ve Tekniklerin Araştırılması ve Uygulanması: Bir Durum Araştırması” adını taşıyan projesi için Gent Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi (KASK & Conservatorium) ve Ghent Görsel Sanatlar Akademisi’nde araştırmalarını sürdürmektedir. Kaynar Tanır, KASK biyoteknoloji deneysel laboratuvarında Dr. Maria Boto danışmanlığında yosun, bitki ve bakteri bazlı renk araştırmalarıyla elde ettiği doğal pigmentler ile Ghent Görsel Sanatlar Akademisi’nde Marnix Everaert danışmanlığında öğrendiği toksik olmayan baskıresim tekniklerinin sonuçlarını buluşturan kişisel sergisini, Belçika’nın Ghent şehrinde 23 Kasım 2023 tarihinde açacaktır. “Yaşamın İki Yüzü” adlı kişisel sergisinde yer alan eserlerinde taş, kaya, ağaç kökü ve sandalye gibi imgeleri kullanan sanatçı, 6 Şubat 2023’te yaşanan Türkiye depremlerini eleştirel bir gözle sorgulamaktadır. Sergide yer alan eserler intaglio (gravür), photopolymer (fotopolimer), Japanese woodcut (Japon ağaç baskı), serigraphy (ipek baskı), riso ve aquarelle monotype (su bazlı monotip) gibi tekniklerle üretilen baskıresimlerden oluşmaktadır.  Sanatçının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına adadığı kişisel sergisi 21 Aralık 2023 tarihine kadar Gent Görsel Sanatlar Akademisi’nde izlenebilecek.